wood cutting - glass cutting - metal sheet cutting - plastic cutting

woodworks.at

Оптимизация на разкроя WoodWorks (Windows-версия)

 • минимиране на изрезките при разкрой на правоъгълни елементи на плоскости (дърво, стъкло,стомана,пластмаса, ...)
 • Взема под внимание евентуални текстури
 • Уползотворяване на остатъци
 • слепващи ръбове
 • по избор (минимиране на изрезките / минимиране на цената)
 • оптимизация на работата (=слоеве/главна посока на рязане по дължина или напречно)
 • разпечатване на етикети (поръчка/част/размери/ръбове)
 • LibreOffice/Excel/ASCII/XML-интерфейс
 • Batch-режим (и за интегриране в Workflows или при други приложения, в подготовка)
 • разпечатване на оферта
 • ✉ ☎

woodworks screenshot