wood cutting - glass cutting - metal sheet cutting - plastic cutting - paper/cardboard cutting

woodworks.at

Оптимизация на разкроя WoodWorks (Windows-версия)

  • минимиране на изрезките при разкрой на правоъгълни елементи на плоскости (дърво, стъкло,стомана,пластмаса, ...)
  • Взема под внимание евентуални текстури
  • Уползотворяване на остатъци
  • слепващи ръбове
  • по избор (минимиране на изрезките / минимиране на цената)
  • оптимизация на работата (=слоеве/главна посока на рязане по дължина или напречно)
  • разпечатване на етикети (поръчка/част/размери/ръбове)
  • LibreOffice/Excel/ASCII/XML-интерфейс
  • разпечатване на оферта
  • Налична версия за подобряване на дома

woodworks screenshot