wood cutting - glass cutting - metal sheet cutting - plastic cutting - paper/cardboard cutting

woodworks.at

Optimalizace řezu

WoodWorks, počítačový program ke zlepsění řezu pravoúhelných desek ze dřeva, skla, oceli a umělé hmoty.

  • Jednoduché ovládání
  • Přihlédnutí k mozné svále ve dřevě
  • Nastavitelná sířka řezu
  • Stanovení hlavniho směru řezu (podélně nebo příčně, zvazování)
  • Nalepovací hrany
  • Výtisk plánu řezu/plánu hran/nálepek (se stavebním přikazem pro jednotivé díli)
  • Dostupný v německém a anglickém jazyce (česky, espańol, portuguęs, hrvatski, srpski, ...)
  • Ruční
  • k dispozici je verze do-it-yourselfer / údržbář (EUR 25,--)

woodworks screenshot