wood cutting - glass cutting - metal sheet cutting - plastic cutting

woodworks.at

WoodWorks

  • Vrsi optimizaciju pravougaonih sečenja drveta, stakla, čelika ili plastike smanjenjem granica
  • Uzima u obzir i moguću hrapavost drveta
  • Ivični spojevi
  • Iskorisćenje ostataka (otpadaka)
  • opciono manjenje granica / smanjenje troskova
  • Optimizacija rada (=veze/obloge horizontalno i/ili vertikalno)
  • Nazivi (porudzbina/komponenata/dimenzija/ivica)
  • LibreOffice/Excel/ASCII/XML-Importovanje
  • Ponudi stampanje
  • procitajme.txt

woodworks screenshot