wood cutting - glass cutting - metal sheet cutting - plastic cutting - paper/cardboard cutting

woodworks.at

WoodWorks

 • Vrsi optimizaciju pravougaonih sečenja drveta, stakla, čelika ili plastike smanjenjem granica
 • Uzima u obzir i moguću hrapavost drveta
 • Ivični spojevi
 • Iskorisćenje ostataka (otpadaka)
 • opciono manjenje granica / smanjenje troskova
 • Optimizacija rada (=veze/obloge horizontalno i/ili vertikalno)
 • Nazivi (porudzbina/komponenata/dimenzija/ivica)
 • LibreOffice/Excel/ASCII/XML-Importovanje
 • Ponudi stampanje
 • procitajme.txt
 • Dostupna je verzija za poboljšanje kuće (EUR 25,--)

woodworks screenshot