wood cutting - glass cutting - metal sheet cutting - plastic cutting

woodworks.at

Tillskärningsoptimering

  • Minimering av spill vid rätvinklig plattskärning (Trä, glas, stål och syntetiskt material,...)
  • Anpassning till eventuella ådringar
  • Återvinning av restmaterial
  • Limning av kanter
  • Arbetsoptimering (=Skärriktning på längden eller på tvären)
  • Etikettutskrifter (Beställning/byggnadsdel/uppmätningar/kanter)
  • Excel/LibreOffice/ASCII/XML-skärpunkt
  • Offertutskrifter
  • readme.txt
  • demo

woodworks screenshot